top of page
oceania meditation centre.png

Wat Phra Dhammakaya Auckland

วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

ประวัติความเป็นมา

วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ เกิดขึ้นจากความเมตตาของหลวงพ่อครูบาไชยบูลย์ ธัมมชโย (หลวงพ่อธัมมะ) ที่มีความปรารถนาจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายขยายไปทั่วโลก เพื่อให้ชาวโลกได้พบกับสันติสุขภายในที่แท้จริง จึงได้ส่งคณะสงฆ์ไปปฏิบัติศาสนกิจ และอยู่ประจำที่ภาคพื้นโอเชียเนีย โดยเริ่มต้นที่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2540 ต่อมา พระสงฆ์คณะดังกล่าว ได้ขยายผลการเผยแผ่ไปยังประเทศนิวซีแลนด์ ในทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนอย่างต่อเนื่อง จนถึงช่วงออกพรรษาปีพุทธศักราช 2546 ซึ่งเป็นปีที่ลูกพระธัมฯ พันธุ์แท้ทั่วโลกต่างพร้อมใจกันด้วยสามัคคีธรรม เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา โดยร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินฯ จักรพรรดิ เพื่อสร้างอาคารภาวนา 60 ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์ และในวาระเดียวกันนี้ลูกพระธัมฯ ทุกคนทั้งไทย, กัมพูชา, ลาว, จีน, เวียดนาม, มาเลเซีย, เกาหลี และชาวกีวี ต่างพร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อที่ดินและอาคารเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ อย่างถาวร คือศูนย์ปฏิบัติธรรม Orewa แล้วได้น้อมนำมาถวายบูชาธรรมแด่หลวงพ่อ ในวาระวันคล้ายวันเกิดได้ 60 ปี 22 เมษายน 2547 ณ วัดพระธรรมกาย ด้วยความปีติ และเบิกบานกันทั่วหน้า 

Auckland10.jpg
Auckland11.jpg

ต่อมาก็ได้ย้ายมาอยู่เป็นวัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลองค์กรการกุศล ภายใต้การรับรองของกฏหมายแห่งประเทศนิวซีแลนด์ มีชื่อเป็นทางการว่า มูลนิธิ 60 ปี ธรรมชัย เพื่อการศึกษาแห่งประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ที่ 41A ถนน Seaview เมือง Auckland เกาะเหนือ ประเทศ New Zealand

 

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งวัดฯ ดังกล่าวนี้ เพื่อที่จะสนองนโยบายของหลวงพ่อ ในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ขยายกว้างออกไปทั่วโลก โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาวิชชาธรรมกาย และพัฒนาคุณภาพจิตใจให้สูงขึ้น โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา หรือเผ่าพันธุ์ใด ตลอดจนทำกิจกรรมต่างๆ และให้ความร่วมมือกับองค์กรการกุศลทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศนิวซีแลนด์
 

ปัจจุบันทางวัดได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มคนไทยและชาวพุทธต่างชาติ ที่พำนักอาศัยในประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้

1. ปฏิบัติธรรมและบูชาข้าวพระในทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน 
2. การจัดงานบุญตามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีไทย  
3. การจัดปฏิบัติธรรมแก่ชาวท้องถิ่น
4. การติดต่อปฏิสัมพันธ์กับองค์กรพุทธศาสนาต่างๆ ในนิวซีแลนด์ 


คณะสงฆ์และเหล่ากัลยาณมิตร ณ ประเทศนิวซีแลนด์ยังคงปฏิบัติภารกิจในการแผ่ขยายพุทธธรรม และนำสันติสุขภายในไปสู่ใจชาวโลกในภาคพื้นโอเชียเนียก็ยังดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง อีกทั้งได้ส่งพระอาจารย์ไปเผยแผ่ตามเมืองอื่นที่มีกัลยาณมิตร หรือญาติโยมนิมนต์ เช่น กรุงเวลลิงตัน เมืองเนเปีย เมืองไครส์ทเชิร์ช ทั้งเกาะเหนือและที่เมืองดันนีดินเกาะใต้ เป็นต้น ทั้งนี้ด้วยความเมตตาและบารมีธรรมของหลวงพ่อธัมมชโย จึงทำให้ปัจจุบันนี้ วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์แห่งประเทศนิวซีแลนด์ เป็นบุญสถานที่รวมใจผู้มีบุญให้ได้มาสร้างบารมีและมีหลายท่านได้ชีวิตใหม่ที่ห่างไกลจากอบายมุข และตั้งปณิธานอันแรงกล้าว่า "จะทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญและสร้างบารมี"

พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. จร วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์.jpg

พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ.

เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

ความเป็นมา

GALLERY

คลังภาพ

ข่าวสาร

แผนที่เดินทาง

ข่าวสาร

ติดต่อสอบถาม

วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์

41A ถนนซีวิว, คาสเตอร์เบย์,
เมืองโอ๊คแลนด์ 0620, นิวซีแลนด์

Tropical Leaves

โทรศัพท์: +64 9410 9552

Shadow on Concrete Wall

dmc072auckland@gmail.com

https://www.peaceintouch.info

/centres/wat-phra-

dhammakaya-auckland

Westpac Bank

"60th Dhammachai Education

Foundation of New Zealand

(60thDEFNZ)"
เลขที่ 03-0419-0123560-00

ติดต่อสอบถาม
bottom of page