top of page

BUDDHA BODHIVANA MONASTERY

วัดพุทธโพธิวัน Wat Buddha Boddivana.png

Buddha Bodhivana Monastery

วัดพุทธโพธิิวัน เมืองวิคทอเรีย ประเทศออสเตรเลีย

ประวัติความเป็นมา

วัดพุทธโพธิวัน เป็นวัดสาขาของพระโพธิญาณเถระ (พระอาจารย์ชา สุภทฺโท ๒๔๖๑-๒๕๓๕) พระวิปัสสนาจารย์ที่มีชื่อเสียงทางภาคอีสานของประเทศไทย มีท่านเจ้าคุณอาจารย์ พระโสภณภาวนาวิเทศ (พระอาจารย์กัลยาโณ) เป็นเจ้าอาวาส ท่านอุปสมบทในปี พ.ศ.๒๕๒๘ ณ วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี

เมื่อพระอาจารย์ชามรณะภาพลง ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ พระอาจารย์กัลยาโณจึงได้ไปศึกษาธรรมะต่อจากพระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน (พระราชวชิรญาณ) ที่วัดมาบจันทร์ จ.ระยอง ผู้เป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดของพระอาจารย์ชาจนกระทั่ง ปี พ.ศ.๒๕๔๔

ขณะเดียวกันที่ประเทศออสเตรเลีย ชาวพุทธในกรุงเมลเบิร์นได้รวมตัวกันก่อตั้ง สมาคมสงฆ์แห่งวิคตอเรีย (Victoria Sangha Association) ขึ้น เพื่อระดมทุนหาซื้อที่ดินสร้างวัดป่าให้พระสงฆ์ได้มีสถานที่เหมาะสมเพื่อศึกษาและปฎิบัติธรรม ทางสมาคมใช้เวลานานหลายปีกว่าจะตัดสินใจซื้อพื้นที่ป่าขนาด ๗๕ เอเคอร์ (๒๐๐ ไร่) บริเวณชายขอบอุทธยานแห่งชาติ Yarra Ranges National Park (ห่างจากกรุงเมลเบิร์นไปทางตะวันออก ๘๐ กิโลเมตร) เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๓

 

ต่อมา โฉนดที่ดินผืนนี้ได้ถวายแก่ พระเทพวชิรญาณ (หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม) ประธานสงฆ์ปัจจุบันของวัดทางสายหลวงปู่ชา คณะสงฆ์จึงได้มีมติมอบหมายให้พระโสภณภาวนาวิเทศ เดินทางไปกรุงเมลเบิร์นเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๔๔ 

 

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ สมาชิกท้องถิ่นของสภายาร่าเรนจ์ (Yarra Ranges Council) พิจารณาอนุมัติคำร้องของสมาคมสงฆ์แห่งวิคตอเรีย (Victoria Sangha Association) ขอสร้างวัดบนพื้นที่ผืนดังกล่าว และยอมรับให้วัดเป็น “ที่พำนักสงฆ์” ได้ตามกฏหมายของประเทศออสเตรเลียและอนุญาตให้สร้างกุฎิสงฆ์หรือศาลาวิปัสสนาขึ้นในพื้นที่ป่าเพื่อเป็นที่พักของคณะสงฆ์ได้ตามธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาในประเทศไทย

วันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๔๕ สมาคมสงฆ์แห่งวิคตอเรีย (Victoria Sangha Association) ได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติิม บนเลขที่ ๗๘๐ ถนนวู๊ดพอยต์พร้อมสาธารรูปโภค อาคารปลูกสร้าง น้ำประปา ที่จอดรถ และถนนเพิ่มเติมอีก ๑๒๕ เอเคอร์ (๓๐๐ ไร่) เมื่อปี ๒๕๖๑ สมาคมสงฆ์แห่งวิคตอเรียได้จัดซื้อที่ดินป่าเพิ่มอีก ๗๕๐ ไร่ ปัจจุบันที่ดินของวัดรวมเป็น ๑,๒๕๐ ไร่ หรือ ๔๕๐ เอเคอร์
 

Content Photo 1.jpg
Content Photo 2.jpg

ก่อสร้างอุโบสถ

ในเวลาต่อมา คุณบัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์ ท่านเอกอัครราชฑูตไทยประจำออสเตรเลียในขณะนั้นและญาติธรรมที่อุปัฎฐากวัดเห็นว่า ทางวัดยังขาดพระอุโบสถเพื่อใช้ในการอุปสมบทและงานพิธีต่างสำหรับคณะสงฆ์ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น ทางหมู่คณะจึงขอคำแนะนำจากพระโสภณภาวนาวิเทศ เพื่อวางแผนสร้างพระอุโบสถและดำเนินการยื่นขออนุมัติตามแบบที่วางไว้ พระอุโบสถถูกออกแบบให้มีความกว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๓๖ เมตร ล้อมรอบด้วยระเบียงและทางเดินในร่ม ความกว้าง ๓ เมตรทุกด้าน ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๙ พระเทพวชิรญาณ (หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธัมโม) ได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีฝังลูกนิมิตให้กับอุโบสถหลังใหม่

เสนาสนะ

ปัจจุบัน มีเสนาสนะสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดของวัดประกอบด้วย กุฎิ ๑๘ หลัง หอฉัน โรงครัว ศาลาปฎิบัติงาน และเรือนพักชาย หญิง


กิจกรรมภายในวัด

ในพรรษาปี พ.ศ.๒๕๖๕ มีพระสงห์จำพรรษาทั้งหมด ๙ รูป สามเณร ๒ รูป และลูกศิษย์วัดอีก ๓ คน พระโสภณภาวนาวิเทศ ได้จัดพิธีบวชสามเณรถวายเป็นพระราฃกุศลเป็นระยะเวลา ๑๕ วัน ทุกปี ครั้งละ ๑๐ รูป 

 

ทางวัดได้เปิดโอกาสให้ญาติโยมอุบาสก-อุบาสิกา เข้ามาปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา ๗ วัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมปฎิบัติทั้งชายและหญิงโดยรับศีล ๘ ประมาณ ๑๐๐ คน และค่ำคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคมทุกปี มีผู้ปฏิบัติและผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดประมาณ ๒๐๐ คน ร่วมกันปฏิบัติวิปัสสนาและสวดมนต์ข้ามปีต้อนรับปีใหม่ 


ในวันธรรมดาจะมีญาติธรรมเดินทางมาทำบุญตักบาตร วันละประมาณ ๓๐-๕๐ คน ส่วนในวันเสาร์-วันอาทิตย์ มีประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ คน ในขณะที่เป็นวันหยุดหรือเทศกาลจะมีญาติธรรมมากถึง ๑๐๐-๕๐๐ คน หลังจากตักบาตร ถวายภัตตาหารแล้ว มีการฟังธรรมเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง และในบางวันคณะสงฆ์จะออกเดินบิณฑบาตรับอาหารในเมืองใกล้เคียง


ส่วนวันหยุดหรือวันสำคัญทางศาสนา ทางวัดจัดให้มีการฝึกวิปัสสนากรรมฐานเต็มวัน เริ่มตั้งแต่ ๐๘.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. เพื่อให้สาธุชนที่สนใจได้เข้าร่วมเรียนรู้และฝึกตน การเรียนการสอนธรรมะได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีการสอนแบบออนไลน์ผ่านช่องทางเฟสบุค  ถ่ายทอดสดการสวดมนต์ทำวัตรเย็นให้ญาติธรรมนับพันคนทั่วโลกได้เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

ในทุกๆ ปี ทางวัดมีพิธีทอดกฐินสามัคคีขึ้น โดยให้ญาติธรรมร่วมพิธีผ่านทางออนไลน์ด้วย ซึ่งมีญาติิธรรมผู้เข้าร่วมพิธีที่วัดประมาณ ๑,๐๐๐ คน และชมออนไลน์ทั้งหมดสูงถึง ๖,๐๐๐ คน งานสอนธรรมะออนไลน์ประจำ มียอดผู้เข้าร่วมรวมกันทั้งสิ้นสูงถึง ๓,๐๐๐ และงานปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่า ในช่วง ๒๗-๓๑ ธันวามคม ๒๕๖๕ มียอดผู้เข้าร่วมรวมกันทั้งสิ้นสูงถึง ๖,๐๐๐ คน จากหลากหลายประเทศ

 

ทุกวันนี้ ทางวัดจัดให้มีการฟังพระธรรมเทศนาและสนทนาธรรมที่วัดเหมือนเดิม และการสอนธรรมะออนไลน์ยังคงดำเนินควบคู่กันไป

Abbot Profile Image -Luang Por Kalyano.jpg

พระโสภณภาวนาวิเทศ (พระอาจารย์กัลยาโณ)

เจ้าอาวาสวัดพุทธโพธิวัน วิิคตอเรีย ออสเตรเลีย

ความเป็นมา

GALLERY

คลังภาพ

ข่าวสาร

แผนที่เดินทาง

ข่าวสาร

ติดต่อสอบถาม

วัดโพธิวัน ๗๘๐ ถนนวูด พอยต์

อีสท์ วอร์เบอร​์ตัน, วิคตอเรีย

๓๗๙๙ ประเทศออสเตรเลีย

Tropical Leaves

โทรศัพท์ : +61(0) 488 993 899

Name: Victoria Sangha Association - Operating Fund"

Bank: National Australia Bank
Branch: Level2, 330 Collins St, Melbourne, 3000


BSB No: 083 125
Account No: 797923696
Swift Code: NATAAU3303M

ติดต่อสอบถาม
bottom of page