top of page
oceania meditation centre.png

Wat Phra Dhammakaya Solomon

วัดพระธรรมกายโซโลมอน ประเทศหมู่เกาะโซโลมอน

ประวัติความเป็นมา

วัดพระธรรมกายโซโลมอน มีจุดเริ่มต้นมาจากดำริของหลวงพ่อธัมมชโย ที่ท่านมีความปรารถนาจะเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ขยายไปทั่วโลกเพื่อให้ชาวโลกได้พบกับสันติสุขภายในที่แท้จริง จึงได้ส่งคณะสงฆ์ไปปฏิบัติศาสนกิจและประจำที่ภาคพื้นโอเชียเนียโดยการนำของ พระปลัดสุธรรม สุธมฺโม (ปัจจุบัน : พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ.) มาปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ และล่าสุดคือประเทศโซโลมอน ฯ

วัดพระธรรมกายโซโลมอนได้เริ่มทำโครงการสมาธิและในช่วงปี ๒๕๕๒ จึงได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการภายใต้องค์กรการกุศลและไม่แสวงผลกำไรแบบธุรกิจทั่วไป โดยมีชื่อองค์กรว่า “มูลนิธิ ๖๕ ปีธรรมชัยเพื่อการศึกษาแห่งประเทศโซโลมอน” มีที่ทำการ ณ เลขที่ 865 Bakoi East, Kola Ridge, Honiara

เริ่มมีพระภิกษุเดินทางมารับบุญพำนักประจำอย่างถาวร และภายหลังต่อมา นายช่างมานพ พุ่มเข็ม ได้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้างเป็นสังฆารามถวายแด่คณะสงฆ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา และวิชชาธรรมกายได้ด้วยความเรียบร้อยและเป็นรูปแบบที่ง่ายต่อการติดต่อสื่อสาร ตลอดจนเป็นศูนย์กลางของการประสานงานแก่คนท้องถิ่นที่สนใจกิจกรรมของเรา ฯ
 

06.JPG
44_edited.jpg

กิจกรรมหลักๆ ที่ทำคือ

๑. กิจกรรมการเรียนการสอนและสอบวัดผลความรู้จากหนังสือมงคลชีวิต ๓๘ ประการ
๒. ศาสนพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา เป็นต้น
๓. กิจกรรมการสวดมนต์บทปฐมเทศนาธัมมจักกัปปวัตนสูตร ในวันอาทิตย์และทุกกิจกรรมที่สำคัญ
๔. โครงการสอนสมาธิแก่ชาวโซโลมอนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่สามารถบริจาคได้ตามจิตศรัทธา

วัดพระธรรมกายโซโลมอนยังคงมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจให้ความสะดวกแก่ผู้สนใจศึกษาคำสอนและมีโครงการต่างๆ ที่ได้นำเสนอเข้าไปในโรงเรียนให้แก่เยาวชนโซโลมอนและทุกคนทีต้องการความสงบสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการนำคำสอนในพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันสืบไป

สิ่งที่น่าประทับใจ คือชาวโซโลมอนสามารถสวดธรรมจักรได้อย่างคล่องแคล่ว
ซึ่งได้มีคลิปเผยแผ่ผ่านยูทูปและมีคนเข้าชมมากกว่าหนึ่งล้านวิว

 

พระมหาสมคิด ติกฺขิโณ จร. วัดพระธรรมกายโซโลมอน.jpg

พระมหาสมคิด ติกฺขิโณ

เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโซโลมอน

ความเป็นมา

GALLERY

คลังภาพ

ข่าวสาร

แผนที่เดินทาง

ข่าวสาร

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมกายโซโลมอน

865 บากอย อีสท์, โกลา ริจ,

ฮอเนียรา, หมู่เกาะโซโลมอน

Tropical Leaves

โทรศัพท์: +677 26555

Shadow on Concrete Wall

phrasangwian@diri.ac.nz

https://www.peaceintouch.info

/centres/wat-phradhammakaya-solomon

Bank of South Pacific Limited

"Long Sheng Liu"
เลขที่ 18855

ติดต่อสอบถาม
bottom of page