top of page
oceania meditation centre.png

Wat Phra Dhammakaya Dunedin

วัดพระธรรมกายดันนีดิน ประเทศนิวซีแลนด์

ประวัติความเป็นมา

วัดพระธรรมกายดันนีดิน เกิดขึ้นจากหลวงพ่อครูบาไชยบูลย์ ธัมมชโย (หลวงพ่อธัมมะ) ที่ท่านมีความปรารถนาจะเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ขยายไปทั่วโลกเพื่อให้ชาวโลกได้พบกับสันติสุขภายในที่แท้จริง จึงได้ส่งคณะสงฆ์ไปปฏิบัติศาสนกิจและอยู่ประจำที่ภาคพื้นโอเชียเนีย โดยการนำของ พระปลัดสุธรรม สุธัมโม (ปัจจุบันเป็น พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ.) ได้เริ่มต้นที่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2539 ต่อมาพระสงฆ์คณะดังกล่าวได้ขยายผลการเผยแผ่ไปยังเมืองโอ๊คแลนด์ เกาะเหนือ ประเทศนิวซีแลนด์ รวมทั้งหมูเกาะแปซิฟิก โดยเฉพาะประเทศโซโลมอนไอส์แลนด์ และเพื่อให้เกิดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกายเป็นไปอย่างกว้างขวาง สามารถเข้าไปสู่ในระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ได้ จึงได้ขยายการเผยแผ่ไปยังเมืองดันนีดิน เกาะใต้ เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยโอทาโก้ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก และมีชื่อเสียงของนิวซีแลนด์ โดยได้ทำพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมถาวรขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2550 และมีการเซ็นต์สัญญาความร่วมมือทางวิชาการศึกษาพระพุทธศาสนา ระหว่างมหาวิทยาลัยโอทาโก้และมูลนิธิ 60 ปี ธรรมชัย เพื่อการศึกษาแห่งประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และทำให้มี หลักสูตรการเรียนการสอนพุทธศาสนา (Buddhist Studies) ในระดับปริญญาโท

 
ศูนย์ปฎิบัติธรรมดันนีดิน มีความเป็นมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2549 เมื่อ พระปลัดสุธรรม สุธมฺโม และคณะ ได้รับกิจนิมนต์เดินทางจากเมืองโอ๊คแลนด์ เกาะเหนือ สู่เมืองดันนีดิน เกาะใต้ ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากกัลยาณมิตรรวมทั้งชาวไทย จีน และกัมพูชาประมาณ ๒๐ ท่าน ซึ่งได้รวมตัวกันถวายภัตตาหารและปฎิบัติธรรมร่วมกันที่บ้านกัลยาณมิตร ซึ่งมีศรัทธาติดตั้งจานดาวธรรมที่เมืองนี้ ซึ่งทำให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมทำบุญในวันนั้นต่างก็ปีติยินดีที่ได้รับชมรายการดีๆ จาก DMC ช่องนี้ช่องเดียว โดยเฉพาะได้เห็นภาพหลวงพ่อครูบาไชยบูลย์ ธัมมชโย (หลวงพ่อธัมมชโย) ผ่านจอแก้ว จึงเป็นนิมิตหมายแห่งความสว่างไสวของเมืองดันนีดิน

Wat Dhammakaya Dunedin.jpg
Wat Dhammakaya Dunedin.jpg

ในช่วงปี 2549 นี้ ทางศูนย์ปฎิบัติธรรม Orewa โดยพระปลัดสุธรรม สุธมฺโม ได้จัดส่งพระอาจารย์และคณะไปรักษาศรัทธาและปฏิบัติศาสนกิจขยายบ้านกัลยาณมิตร ติดตั้งจานดาวธรรมสู่ชุมชนชาวไทย นักเรียน นักศึกษา ชุมชนชาวพุทธกัมพูชา ชาวจีน และชาวกีวี ซึ่งได้รับการตอบรับและสนับสนุนเป็นอย่างดี เพราะที่เมืองนี้ขาดพระภิกษุมาอยู่เป็นเนื้อนาบุญนานกว่า 10 ปี (ในอดีตเคยมีวัดพุทธกัมพูชา แต่พระภิกษุได้ย้ายไปอยู่เมืองอื่นแล้ว)


จากนั้นเมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน ปีเดียวกันสาธุชนได้อาราธนามาอยู่ประจำโดยได้เช่าบ้านเพื่อเป็นที่ทำการศูนย์ปฎิบัติธรรมดันนีดิน และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 กันยายน 2549 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 เป็นวันครูวิชชาธรรมกาย ในวันนั้นได้มีผู้มาร่วมพิธีเปิดศูนย์ทั้งชาวไทย จีน กัมพูชา และชาวกีวี ประมาณ 50 คน ต่อจากนั้นคณะพระอาจารย์จากศูนย์ปฎิบัติธรรม Orewa (โอเรว่า) ก็ได้สลับหมุนเวียนไปปฏิบัติศาสนกิจรักษาศรัทธาญาติโยมอย่างต่อเนื่องตลอดมา


จนกระทั่งวันอาทิตย์ต้นเดือน 1 ตุลาคม 2549 ได้จัดปฎิบัติธรรมร่วมพิธีบูชาข้าวพระขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีศูนย์กลางพิธีที่วัดพระธรรมกายผ่านทางจานดาวธรรม (DMC) และมีสาธุชนประมาณ 60 กว่าคนมาร่วมพิธี โดยร่วมกันปฏิบัติธรรม ใส่บาตรพระ ทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์ฯ และได้จัดพิธีบุญทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนอย่างต่อเนื่อง 


ต่อมาคณะพระอาจารย์และเหล่ากัลยาณมิตรทั้งที่เมืองดันนีดิน และครอบครัววิมุตตานนท์ได้รวบรวมปัจจัยเพื่อเป็นกองทุนเริ่มต้น จึงทำให้มีเงินวาง DEPOSI จัดซื้อสถานที่เพื่อทำเป็นศูนย์ปฎิบัติธรรมถาวร ซึ่งก็ได้สถานที่ที่เหมาะสมสามารถใช้งานได้ทันที การคมนาคมสะดวก ห่างจากตัวเมืองเพียง 5 นาที ทำพิธีเปิดศูนย์ถาวรและทอดผ้าป่าสามัคคีฯ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2550 ในวาระอันเป็นมงคลเพื่อบูชาพระคุณคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง โดยมีชื่อว่า DUNEDIN MEDITATION CENTER ศูนย์ปฎิบัติธรรมดันนีดิน ตั้งอยู่ ณ 10 Barnes Drive, Caversham, Dunedin 9001, และต่อมาเนื่องจากสาธุชนมาร่วมกิจกรรมกันมากจนสถานที่คับแคบ จึงได้ขยายพื้นที่ ย้ายมาเป็นวัดพระธรรมกายดันนีดิน ณ 33 Barnes Drive, Caversham, Dunedin 9011,  New Zealand.

พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. จร วัดพระธรรมกายดันนีดิน.jpg

พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ.

เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายดันนีดิน

ความเป็นมา

GALLERY

คลังภาพ

ข่าวสาร

แผนที่เดินทาง

ข่าวสาร

ติดต่อสอบถาม

วัดพระธรรมกายดันนีดิน

33 บาร์เนส ไดร์ฟ, คาเวอร์เชม,

ดันนีดิน 9011, นิวซีแลนด์

Tropical Leaves

โทรศัพท์: +64 2747 7796

Shadow on Concrete Wall

info@diri.ac.nz

https://www.peaceintouch.info

/centres/wat-phra-dhamma

kaya-dunedin-new-zealand

Westpac Bank

"60th Dhammachai Education Foundation of New Zealand
(60thDEFNZ)
"
เลขที่ 03-0419-0123560-003

ติดต่อสอบถาม
bottom of page