top of page
oceania meditation centre.png

Wat Phra Dhammakaya Wellington

วัดพระธรรมกายเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์

ประวัติความเป็นมา

วัดพระธรรมกายเวลลิงตัน เกิดขึ้นจากหลวงพ่อครูบาไชยบูลย์ ธัมมชโย (หลวงพ่อธัมมะ) ที่ท่านมีความปรารถนาจะเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ขยายไปทั่วโลกเพื่อให้ชาวโลกได้พบกับสันติสุขภายในที่แท้จริง จึงได้ส่งคณะสงฆ์ไปปฏิบัติศาสนกิจและอยู่ประจำที่ภาคพื้นโอเชียเนีย โดยการนำของพระปลัดสุธรรม สุธัมโม (ปัจจุบันที่ พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ.) ได้เริ่มต้นที่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2540 ต่อมาพระสงฆ์คณะดังกล่าว ได้ขยายผลการเผยแผ่ไปยังเมืองโอ๊คแลนด์ เกาะเหนือ ประเทศนิวซีแลนด์ รวมทั้งหมูเกาะแปซิฟิก โดยเฉพาะประเทศโซโลมอนไอส์แลนด์ เพื่อให้เกิดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายเป็นไปอย่างกว้างขวาง


วัดพระธรรมกายเวลลิงตัน (เมืองหลวง) ประเทศนิวซีแลนด์ เริ่มก่อตั้งอย่างเป็นทางการครั้งแรก ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลองค์กรการกุศล ภายใต้การรับรองของกฏหมายแห่งประเทศนิวซีแลนด์ มีชื่อเป็นทางการว่า "มูลนิธิ 60 ปี ธรรมชัย เพื่อการศึกษาแห่งประเทศนิวซีแลนด์" ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 298 ถนน Main Road, Tawa เมืองเวลลิงตัน เกาะเหนือ เมืองหลวงประเทศนิวซีแลนด์ จากการขยายกิจการงานพระศาสนาอย่างรวดเร็ว ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ได้ตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมสาขาของวัดพระธรรมกายในเมืองเวลลิงตัน เป็นลำดับ

a.ห้องปฏิติธรรมเล็ก3.jpg
จัดงานตักบาตรพุทธชยันตี ที่สถานทูตไทย 3.JPG

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง เพื่อที่จะสนองนโยบายของหลวงพ่อธัมมชโย ในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ขยายกว้างออกไปทั่วโลก โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาวิชชาธรรมกายและพัฒนาคุณภาพจิตใจให้สูงขึ้น โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา หรือเผ่าพันธุ์ใด ตลอดจนทำกิจกรรมต่างๆ และให้ความร่วมมือกับองค์กรการกุศลทั้งภาครัฐ และเอกชนในประเทศนิวซีแลนด์


ปัจจุบันทางวัดได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มคนไทย และผู้ที่สนใจการทำสมาธิที่พำนักอาศัยในประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้


1. ปฏิบัติธรรมและบูชาข้าวพระในทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน 
2. จัดให้มีการปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นเป็นประจำ
3. การจัดงานบุญตามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีไทย
4. พัฒนาความร่วมมือด้านศีลธรรมกับโรงเรียนในท้องถิ่น
5. มีการปฏิสัมพันธ์กับองค์กรพุทธศาสนา และองค์กรต่างๆ ในนิวซีแลนด์ เช่น Buddhist council และ Interfaith เป็นต้น
6. จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตรตามเมืองต่างๆ


คณะสงฆ์และเหล่ากัลยาณมิตร ณ เมืองเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ยังคงปฏิบัติภารกิจในการแผ่ขยายพุทธรรมและนำสันติสุขภายในไปสู่ใจชาวโลกในภาคพื้นโอเชียเนียต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งนี้ด้วยความเมตตาและบารมีธรรมของหลวงพ่อธัมมชโย จึงทำให้ปัจจุบันนี้ วัดพระธรรมกายเวลลิงตัน เมืองหลวงประเทศนิวซีแลนด์ เป็นบุญสถานที่รวมใจผู้มีบุญให้ได้มาสร้างบารมีและมีหลายท่านได้ชีวิตใหม่ที่ห่างไกลจากอบายมุข และตั้งปณิธานอันแรงกล้าว่า  "จะทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญและสร้างบารมี"

พระปลัดทอง  กตทีโป (จร.วัดพระธรรมกายเวลลิงตัน).jpg

พระปลัดทอง กตทีโป

เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเวลลิงตัน

ความเป็นมา

GALLERY

คลังภาพ

ข่าวสาร

แผนที่เดินทาง

ข่าวสาร

ติดต่อสอบถาม

วัดพระธรรมกายเวลลิงตัน

298 ถนนเมนโรด, ทาวา,

เมืองเวลิงตัน 5028, นิวซีแลนด์

Tropical Leaves

โทรศัพท์: +64 4232 5923

Westpac Bank

"60th Dhammachai Education Foundation of New Zealand
(60thDEFNZ)
"
เลขที่ 03-0419-0123560-001

ติดต่อสอบถาม
bottom of page