top of page

THE THAI BUDDHIST TRUST OF
CHRISTCHURCH

LOGO_Wat Buddha Samakhee Christchurch New Zealand.png

WAT BUDDHA SAMAKHEE CHRISTCURCH

วัดพุทธสามัคคี นครไครส์ทเชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์

ประวัติความเป็นมา

วัดพุทธสามัคคี สร้างขึ้นด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวพุทธ ทั้งชาวไทย กัมพูชา ลาว และศรัทธาจากผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาทุกเชื้อชาติ จึงเป็นที่มาของชื่อ “สามัคคีชาวพุทธ”


นับย้อนไปเมื่อเดือนกันยายน ปี ๒๕๔๑ มีชาวไทยคนหนึ่ง ได้มาตั้งหลักปักฐานเป็นครอบครัวอยู่ที่นครไครส์ทเชิร์ช  ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลานาน ครั้นแล้วได้เสียชีวิตลง เหล่าญาติพี่น้องต้องนิมนต์พระภิกษุจากกรุงเวลลิงตันซึ่งอยู่ห่างไกลออกไป ให้เดินทางมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล และเทศนาชำระจิตประโลมใจแก่ญาติพี่น้องผู้ได้รับการสูญเสีย จากเหตุการณ์ครั้งนั้น จึงได้เกิดเป็นแรงผลักดันและแรงศรัทธาต่อกลุ่มชาวไทยเหล่านี้ ปรารถนาอยากจะมีวัดไทยในนครไครส์ทเชิร์ช เพื่อใช้ประกอบศาสนพิธีเป็นศูนย์รวมจิตใจของชางพุทธ จึงได้ตกลงร่วมกันว่าจะสร้างวัดขึ้น โดยดำเนินการในนามของกลุ่มชาวพุทธชื่อว่า “The Thai Buddhist Trust of Christchurch”

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ “พระครูธรรมธรเศรษฐกิจ สมาหิโต” (ปัจจุบันคือ พระกิตติโสภณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ) ซึ่งเป็นศาสนิกสัมพันธ์ของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้รับนิมนต์ให้เดินทางมาสอนกัมมัฏฐานที่วัดพุทธมหายานของชาวจีน และในระหว่างที่ท่านกำลังจะเดินข้ามถนน ก็มีชาวไทยที่อาศัยอยู่ที่นั่นซึ่งไม่รู้จักกันมาก่อน ได้เข้ามากราบนมัสการ และสนทนาปราศรัยปกิณกธรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ แล้วหลังจากนั้น ได้นิมนต์ท่านไปฉันเพลที่ร้านอาหารไทย เมื่อฉันภัตตาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ได้พูดถึงความปรารถนาที่ต้องการมีวัดในนครไครส์ทเชิร์ช ซึ่งท่านก็ได้ให้คำแนะนำในการสร้างวัดและให้ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายของประเทศด้วย

ด้วยจิตอันเป็นเมตตาอย่างสูงของท่าน จึงรับเป็นภาระในการสร้างวัดที่นี่ให้อีกด้วย จากนั้นท่านได้เดินทางกลับมาที่เมืองไทย ได้กราบอาราธนาพระเดชพระคุณ “พระโสภณธรรมวงศ์” (พระเทพวิสุทธาภรณ์ ปัจจุบันมรณภาพแล้ว) เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กรุงเทพฯ ให้ท่านเป็นหนึ่งกำลังและเป็นประธานในการสร้างวัด พร้อมด้วยพระมหาเถระอีกหลายรูปได้ร่วมเป็นที่ปรึกษาในการสร้างวัดในครั้งนี้

Snow in the temple 25 July 11 275.JPG
Snow in the temple 25 July 11 293.JPG

When the preparation was complete, the Pha-pa ceremony was set to raise funds for the construction of the temple for the first time on December 20, 1998. After the ceremony was finished the board meeting was held. The meeting resolved to provide a place to build a temporary temple first. Therefore, he signed a contract to buy a house to use as a temporary temple on May 5, 1999, and received grace from the most venerable Phra Sophonthammawong and named the temple “Wat Buddha Samakhee”, a temple built from the unity of international Buddhists.

Until the Board of The Thai Buddhist Trust of Christchurch has already chosen a suitable place for the permanent construction of the temple. It was then agreed to set up a remittance fund for the construction of the temple, and requested a loan of 350,000 New Zealand dollars from the Bank of New Zealand to build Wat Buddha Samakhee temple on April 28, 2000, and continued the construction of the ordination hall (Uposatha), monks residence, and other buildings until it was complete. Therefore, the Thai Buddhist Organization in Christchurch and Wat Buddha Samakhee temple was the owner of the place completely, with the purpose of using the temple in performing rituals, Thai traditional culture, and the important thing was to make a center of propagating Buddhism and Buddha's teaching in the cold land, like "planting lotus on a snowfield" to spread and flourish throughout the South Pole.

Phra Thep Visutthaphorn.jpg

พระเทพวิสุทธาภรณ์ (ทองสืบ สจฺจสาโร) ป.ธ.๓

ประธานดำเนินการสร้างวัดพุทธสามัคคี ไคร์สทเชิร์ช

อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กรุงเทพฯ

Phra Kitti Sophonvedes.jpg

พระกิตติโสภณวิเทศ (เศรษฐกิจ สมาหิิโต)

เจ้าอาวาสวัดพุทธสามัคคี ไครส์ทเชิร์ช

ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย

ความเป็นมา

GALLERY

คลังภาพ

ข่าวสาร

แผนที่เดินทาง

ข่าวสาร

ติดต่อสอบถาม

Wat Buddha Samakhee

359 Marshland Rd., Marshland,

Christchurch 8083

New Zealand

Tropical Leaves

New Zealand : +64 3-386 1634

Thailand : 02-467-2380

Bank of New Zealand

Papanui Branch

The Thai Buddhist Trust

of Christchurch

NO. 02-0816-0364130-097

(Ready Money)

ติดต่อสอบถาม
bottom of page