top of page
oceania meditation centre.png

Wat Phra Dhammakaya Western Australia

วัดพระธรรมกายเวสเทิร์นออสเตรเลีย

ประวัติความเป็นมา

ในปี พ.ศ.๒๕๔๓ พระครูวิเทศสุธรรมญาณ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม) ได้รับกิจนิมนต์ให้เดินทางมานำปฏิบัติธรรมให้กับชาวไทยและชาวท้องถิ่นในออสเตรเลียตะวันตก ต่อจากนั้นเป็นต้นมา พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายซิดนีย์ ได้หมุนเวียนกันมานำปฏิบัติธรรมทุกๆ ต้นเดือน จนกระทั้งในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เหล่ากัลยาณมิตรได้ร่วมกันถวายศูนย์ปฏิบัติธรรมถาวรให้กับวัดพระธรรมกาย เนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ณ เลขที่ 174 Moolanda Boulevard, Kingsley WA.6026

พ.ศ. ๒๕๔๘ พระปลัดสุธรรม สุธมฺโม เห็นสมควรให้มีพระอาจารย์มาอยู่ประจำเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่สาธุชน จึงได้ส่ง พระทวี สุขิโต มาเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติธรรมในขณะนั้น และหลังจากนั้น หมู่คณะจึงได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งมีกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย อาทิเช่น การจัดอบรมสามเณรภาคฤดูร้อย, อบรมเยาวชนวันเสาร์, จัดงานวันเด็ก, และงานบุญต่างๆ เช่น ทอดกฐินสามัคคี, ทอดผ้าป่าสามัคคี, ปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ เนื่องจากมีสาธุชนเพิ่มขึ้นทำให้สถานที่คับแคบไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้มาปฏิบัติธรรม

วัดพระธรรมกาย เวสเทิร์นออสเตรเลีย _ Wat Phra Dhammakaya Western Australia_edited.jpg
Wat Phra Dhammakaya of WA.jpeg

วันมหาปูชะนียาจารย์ ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ (ปี ค.ศ.2009)

เหตุการณ์สำคัญก็บังเกิดขึ้น หมู่คณะได้พบสถานที่ที่สวยงาม และเหมาะสมที่จะสร้างเป็นวัดแห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองเพิร์ท (Perth) ชื่อว่าเมือง  แมนดูลาห์ {Mandurah} เป็นเมืองชายทะเล การคมนาคมสะดวก หมู่คณะจึงได้ตัดสินใจซื้อโดยใช้เวลาในการดำเนินการ ๖ เดือน และได้ซื้อสำเร็จในวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๒


จากนั้นหมู่คณะจึงได้มาร่วมกันพัฒนาสถานที่เพื่อรองรับงานทอดกฐินสามัคคีครั้งแรกของวัดใหม่ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และในปัจจุบันจึงได้กลายมาเป็นวัดพระธรรมกายเวสเทิร์นออสเตรเลีย ที่สวยงามและร่มรื่นเหมาะสมที่จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และเผยแผ่ธรรมะให้กว้างขวางต่อไป ปัจจุบันเปลี่ยนจาก ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครเพิร์ท มาเป็น วัดพระธรรมกายเวสเทิร์น ออสเตรเลีย WAT PHRADHAMMAKAYA OF WA. 

 

ผ่านไป ๗ ปี ใน วันมาฆบูชา ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ปี ค.ศ. 2016) ได้เซ็นสัญญาซื้อที่เพิ่มอีก จำนวน ๕ เอเคอร์ หรือ ๑๒.๕ ไร่ เพื่อให้เป็นที่พักสงฆ์ หรือเขตสังฆาวาส 
 

วัดพระธรรมกาย เวสเทิร์นออสเตรเลีย | Wat Phra Dhammakaya Western Australia.jpg

พระครูวินัยธร ทวี สุขิโต

วัดพระธรรมกายเวสเทิร์นออสเตรเลีย

ความเป็นมา

GALLERY

คลังภาพ

ข่าวสาร

แผนที่เดินทาง

ข่าวสาร

ติดต่อสอบถาม

วัดพระธรรมกายเวสเทิร์นออสเตรเลีย

110 Caponi Rd, Barragup

WA 6209 ออสเตรเลีย

Tropical Leaves

โทรศัพท์ : +61 4305 52516

...

ติดต่อสอบถาม
bottom of page