top of page
The Melboune Thai Buddhist Temple Inc logo.png

Wat Thai Nakorn Melbourne

วัดไทยนครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

ประวัติความเป็นมา

ในด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนายังต่างแดนนั้น พระเดชพระคุณพระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญฺโญ) ป.ธ.๘ ท่านเคยพูดว่า ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา ได้ปรารภกับท่านว่า เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆ ไม่คิดจะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือก่อสร้างวัดยังต่างประเทศบ้างหรือ

 

ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงมาคิดว่าเป็นนโยบายหรือข้อคิดเห็นของพระมหาเถระที่เห็นการณ์ไกล และจะเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และเกื้อกูลชาวพุทธในต่างแดนอย่างประมาณมิได้เลย เมื่อท่านเองมาคิดถึงว่า ถ้าในการทำสังคยนาครั้งที่ ๓ นั้น พระเจ้าอโศกมหาราชไม่จัดส่งสมาณฑูตสายต่างๆ ออกไปเผยแพร่พระพุทธศาสนายังถิ่นอื่นๆ นอกจากชมพูทวีปแล้ว เราคงจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับพระพุทธศาสนาเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แน่

 

ด้วยคำปรารภของพระมหาเถระที่ท่านให้ความเคารพดังกล่าวมา ท่านถือว่านี่เป็นนโยบายหนึ่งของคณะสงฆ์ไทยในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ท่านจึงพร้อมที่จะดำเนินตามนโยบายอันนี้ ท่านมาคิดถึงว่า พระสงฆ์ไทยเราได้นำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ยังส่วนอื่นๆ ของโลกเกือบจะทุกแห่งแล้ว ไม่ว่าจะเป็นประเทศในแถบยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา แต่ในประเทศออสเตรเลียนั้น จะมีผู้ไปเผยแผ่บ้างก็เพียงประปราย ท่านจึงมุ่งไปที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล และทราบว่ามีคนไทยและชาวพุทธในแถบเอเชียประเทศอื่นๆ ไปตั้งรกรากทำมาหากินอยู่นับเป็นจำนวนมิใช่น้อย ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนยังต่างแดนให้ได้ผลนั้น จะต้องอาศัยคนพวกที่มีศรัทธาอยู่เป็นเบื้องแรกเป็นฐาน ดังนั้นท่านจึงได้เริ่มแผนการในการที่จะนำพระพุทธศาสนาไปสู่ดินแดนนี้ทันที

โดยความดำริของพระมหาเถระฝ่ายมานิกาย ซึ่งประกอบด้วยพระมหาเถระดังมีรายนามต่อไปนี้

๑. เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ปฏิบัติการแทนสมเด็จพระสังฆราช วัดสามพระยา กรุงเทพฯ ประธานสร้างวัด

๒. พระธรรมธีรราชมหามุนี เจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ กรุงเทพฯ รองประธานสร้างวัด

๓. พระเทพมุนี รองเจ้าคณะภาค ๑ เจ้าอาวาสวัดดอน ยานนาวา กรุงเทพฯ กรรมการสร้างวัด

๔. พระเทพปัญญาสุธี เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการผู้ดำเนินการสร้างวัด

๕. พระราชปริยัติสุธี รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี วัดดอนเจดีย์ กรรมการสร้างวัด

Wat Thai Nakorn Melbourne.jpeg
22844735757_eda3670d71_o.jpeg

ในปี ๒๕๒๗ พระเดชพระคุณท่านได้นำคณะพระเถระจากเมืองไทยจำนวน ๑๒ รูป (คณะสงฆ์ประกอบด้วย พระธรรมปัญญาบดี วัดปากน้ำ, พระวิสุทธาธิบดี วัดสุทัศนเทพวนาราม, พระพรหมโมลี วัดยานนาวา, พระราชปริยัติสุธี วัดดอนเจดีย์, พระมหาจำรัส วิริยานนฺโท วัดราชนัดดา เป็นต้น) เดินทางสู่ประเทศออสเตรเลีย เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ที่จะนำพระพุทธศาสนาไปทำงานเผยแผ่

ในการเดินทางไปครั้งนี้ นับว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ท่านได้ตกลงใจที่จะเริ่มก่อตั้ง วัดไทยในเมืองเมลเบิร์น รัฐวิคทอเรีย เป็นเบื้องแรก โดยฝ่ายฆราวาสได้ คุณณรงค์ศักดิ์ จันมีศรี นายกสมาคมคนไทยในรัฐวิคทอเรีย คุณปิติ สุวรรณศร และคนไทยอีกหลายคนเป็นหัวแรงในฝ่ายฆราวาส และในฝ่ายพระสงฆ์นั้น ท่านได้ดำเนินการขออนุญาตต่อมหาเถระสมาคมส่ง ดร.พระมหาจำรัส วิริยานนฺโท จากวัดราชนัดดาราม กรุงเทพฯ ไปอยู่จำพรรษา ระยะแรกคณะกรรมการได้ตกลงเช่าบ้านเลขที่ 1 Head Street, Balwyn, Vic 3103 ให้เป็นสำนักสงฆ์ก่อน

 

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ ได้ทำสัญญา ซึ้อบ้านเลขที่ ๔๘๙ ถนนเอลการ์ เขตบ็อกฮิลล์ เมืองเมลเบิร์น  รัฐวิคทอเรีย และเข้าอยู่อาศัย เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ ด้วยราคา ๙๕,๐๐๐ เหรียญออสเตรเลีย (ก่อนที่จะเข้าอยู่อาศัย สัญญาเช่าที่บ้านเลขที่ ๑ ได้หมดลงพอดี คณะสงฆ์ต้องไปเช่าตึกแถวชั้นที่สองอาศัยอยู่ชั่วคราวที่ Rear 128 Doncaster Rd North Balwyn 3104 ประมาณสองเดือนกว่า)

 

จวบจนวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๙ จึงได้จดทะเบียนเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหากำไร ในนาม The Melbourne Thai Buddhist Temple Inc. (Wat Thai Nakorn Melbourne) ปัจจัยส่วนมากนำไปจากเมืองไทย มีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นสถานที่ประกอบกิจทางศาสนา และกิจกรรมชุมชน

Phra Dhammakunaporn.jpeg

พระธรรมคุณาภรณ์

(ไพบูลย์ กตปุญฺโญ) ป.ธ.๘

ผู้ก่อตั้งวัดไทยนครเมลเบิร์น ออสเตรเลีย

Phra Khru Kampeepanyawithet พระครูคัมภีร์ปัญญาวิเทศ รองประธาน.jpeg

พระครูคัมภีร์ญาณวิเทศ

(พระมหาบุญสม คมฺภีรปญฺโญ)

เจ้าอาวาสวัดไทยนครเมลเบิร์น ออสเตรเลีย

ความเป็นมา

GALLERY

คลังภาพ

ข่าวสาร

แผนที่เดินทาง

ข่าวสาร

ติดต่อสอบถาม

วัดไทยนครเมลเบิร์น
489 เอลการ์ โรด, มอนท์ อัลเบิร์ต

วิคทอเรีย 3127 ออสเตรเลีย

Tropical Leaves

โทรศัพท์ : (03) 9899 0883

มือถือ : 0401 008 373

...

ติดต่อสอบถาม
bottom of page