top of page

ถวายปัจจัยสนับสนุน
งานสาธารณะสงเคราะห์ มหาเถรสมาคม

| ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ |

  • สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย นำโดย พระกิตติโสภณวิเทศ ประธานสหภาพฯ ถวายปัจจัยแด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมแห่งคณะสงฆ์ไทย เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

  • พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม) รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย นครโอ๊คแลนด์ เป็นผู้แทนสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย ถวายปัจจัยแด่ พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง “ศูนย์ดูแลโควิค-๑๙ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี” ดูแลพระภิกษุ-สามเณรจังหวัดปทุมธานี ที่อาพาธด้วยโรคโควิค-๑๙ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. ผ่านการประชุมออนไลน์ โปรแกรม ZOOM

bottom of page